Quart repte

  • Nivell de dificultat orientatiu (1-10): 5
  • Coneixements previs: Suma de nombres naturals

En aquest repte hem d’intentar trobar el màxim i el mínim valor que podem aconseguir com a última tirada, omplint amb nombres i seguint unes determinades regles, el següent tauler:

Tauler 3x3

Tauler 3×3

Les regles són molt senzilles:

– Has de fer un recorregut complet pel tauler, passant per cadascuna de les caselles una única vegada.

– La primera casella és qualsevol de les del tauler i s’ha d’omplir amb el número 1.

– Des d’una casella només podem anar a una altra que estiga en contacte amb ella (el contacte pot ser horitzontal, vertical o diagonal).

– El valor de la casella que anem a omplir serà la suma de les caselles que estiguen en contacte amb eixa (tenint en compte que si una casella no té res, es considera un zero).

El repte serà arribar a l’última casella amb el màxim valor possible i amb el mínim valor possible.

T’atreviries també amb un tauler 4×4?

Podeu comentar els resultats que aneu obtenint o si alguna regla d’omplir el tauler no està clara.

Ànim i sort amb el repte.

Primer Repte

  • Nivell de dificultat orientatiu (1-10): 2
  • Coneixements previs: Únicament conéixer uns pocs nombres naturals i el sistema decimal

L’objectiu és descobrir les xifres que s’han de posar en cadascuna de les cares de dos cubs (mireu la imatge següent) de manera que amb eixos dos cubs es puga mostrar qualsevol dia d’un mes.

Dia del mes amb dos cubs

Dia del mes amb dos cubs

És possible fer-ho o en realitat és impossible?

Ànim i sort amb el repte 🙂