El teorema de Futurama

Imagineu que teniu una màquina que ofereix la possibilitat d’intercanviar la ment de dues persones, fent que en el cos de la primera persona estiga la ment de la segona i en el cos de la segona la ment de la primera.

La veritat és que seria una cosa molt interessant. Però ara bé, si ens digueren que quan dos cossos determinats han utilitzat la màquina, no poden tornar a utilitzar-la de nou com a parella, seria impossible utilitzar la màquina tenint la seguretat que podrem tornar a tindre totes les ments que l’hagen utilitzada en els seus corresponents cossos? Seria interessant pensar-ho abans d’utilitzar-la 🙂

El vídeo que us presente a continuació, d’un canal de Youtube molt recomanable (Mathologer) us pot indicar la resposta.

La Paradoxa de Banach-Tarski

Fa poc vaig veure un vídeo molt interessant sobre una de les paradoxes més curioses que existeixen, i que s’anomena Paradoxa de Banach-Tarski.

El que diu la Paradoxa és que podem convertir una esfera d’un determinat radi R en dues esferes idèntiques del mateix radi R, però per a aconseguir-ho només reorganitzem els punts de la primera esfera.

La demostració explicada més clara que he trobat està en un vídeo (en anglés) que vaig veure fa res i que us presente a continuació. De tota manera, com tractar amb el concepte d’infinit és prou “delicat”, ja siga els diferents tipus d’infinit o la igualtat de “tamany” (cardinal) de conjunts infinits que inicialment poden paréixer diferents, intentaré fer un vídeo en breu explicant aquestes qüestions.

Us recomane que mireu el vídeo a totes aquelles persones amb curiositat per aquestes coses.

Curiositats: Música vs Alzheimer

Una cosa està clara:

La música està lligada a les emocions, i potser les emocions més profundes estan associades amb la música. La vida, en certa mesura, quan ja comença a arribar a la seua fi, és un cúmul de records, i molts d’ells provenen d’escoltar allò que ens transporta a situacions ja viscudes.

Aquest article que us enllace a continuació és probablement una raó afegida a les múltiples que fan que una persona puga desitjar dedicar-se a la música:

Clica ací

L’Alzheimer és probablement una de les pitjors enfermetats que existeixen hui en dia, amb un gran pesar per a les persones que rodegen a la persona afectada. Qui sap si algun dia es podrà acabar amb ella? Potser la passió per la música siga un bon començament…

 

Curiositats matemàtiques: Codificant missatges

Des de fa molt de temps ha sigut necessari en molts àmbits transmetre un cert missatge que únicament entenguen l’emissor i el receptor. Però la qüestió és, només serà capaç d’entendre el missatge el receptor? o potser algú més que escolte el missatge podrà reconstruir la informació originària?

Al llarg del temps els sistemes per a codificar s’han fet més complexos, potser fins el punt en què és pràcticament impossible descobrir el missatge originari si no es disposa d’informació addicional sobre el tipus de codificació o potser sobre el tema del missatge.

Un cas històric de gran rellevància referent a la codificació és la màquina ENIGMA, utilitzada durant la segona guerra mundial. Els missatges que es transmetien utilitzant-la no es podien descobrir si no es disposava de la clau de codificació. Una pel·lícula molt interessant referent a la persona que probablement va canviar la història s’anomena “The Imitation Game”, on es presenta la vida d’Alan Turing, una de les ments més brillants de la història.

De tota manera existeixen maneres més senzilles de codificar. A continuació us presente una manera senzilla de codificar on cada lletra es substitueix per una altra. La qüestió en aquest cas és que si sabem de manera orientativa quines són les lletres que en general més es repeteixen o el percentatge d’aparició orientatiu de cada lletra, probablement podrem recuperar els missatges originals.

A veure qui és capaç de descobrir les tres cites següents (acaben amb el nom de l’autor) on s’ha utilitzat per a les tres els mateixos canvis de lletres (per cert, les cites estan en castellà):

Az jaihake na zr anliriwec aj acjadrh r zr tacka na krz brcahr gla ce ja nac ilackr na gla ajkrc rfhacnwacne vrjkr gla aj nabrjwrne krhna. Vrhezn Altaca Antahkec

Jwabfha gla acjadaj acjadr r zr maq r nlnrh na ze gla acjadaj. Xeja Ehkatr p Trjjak

Ilrcne zrj zapaj na zr brkabrkwir ja haswahac r zr harzwnrn ce jec iwahkrj p ilrcne jec iwahkrj ce ja haswahac r zr harzwnrn. Rzuahk Awcjkawc

Com a orientació us diré que en castellà, el percentatge típic d’aparició de cada lletra és en general el següent:

e- 16,78%       r – 4,94%      y – 1,54%      j – 0,30%

a – 11,96%      u – 4,80%      q – 1,53%     ñ – 0,29%

o – 8,69%        i – 4,15%       b – 0,92%     z – 0,15%

l – 8,37%          t – 3,31%       h – 0,89%    x – 0,06%

s – 7,88%          c – 2,92%     g – 0,73%     k – 0,00%

n – 7,01%         p – 2,776%    f – 0,52%     w – 0,00%

d – 6,87%         m – 2,12%     v – 0,39%

De tota manera aquestos percentatges no serveixen estrictament per a les oracions anteriors, però sí que són relativament orientatius. A aquesta manera d’intentar descodificar missatges s’anomena Anàlisi de freqüències.

Curiositats matemàtiques: Un heptàgon amb regla i compàs?

Fa res vaig fer un viatge a Lorca i vaig poder observar en un hotel la següent imatge, que em va resultar prou curiosa, ja que es tracta d’una figura clarament relacionada amb l’heptàgon regular. Ara la qüestió que us podríeu fer és: “Per què és una figura curiosa?”. Intentaré contestar a continuació.

IMG_20150503_113326

És molt típic en dibuix tècnic dibuixar polígons regulars, com el triangle equilàter, el quadrat, l’hexàgon regular i l’octàgon regular, que realment resulten senzills de dibuixar amb regla i compàs.

Quan intentem dibuixar un pentàgon regular el mètode que ens mostren ja no pareix tan senzill (encara que tampoc és molt difícil) ja que requereix d’una sèrie de passos que en principi podríem no entendre. La qüestió que ens podríem plantejar és la següent: “Per què fem eixos passos?“. La resposta té una estreta relació amb el nombre auri, que és \frac{1+\sqrt{5}}{2} i si us fixeu en els passos una de les longituds que s’intenta trobar és \frac{\sqrt{5}}{2} (suposant que el costat inicial que ens donen és la unitat). El que ens queda per a entendre el procediment és saber que la diagonal d’un pentàgon regular de costat unitat és precisament el nombre auri, cosa que es pot demostrar fàcilment utilitzant el Teorema de Tales, que és molt senzill.

Però quan intentem fer un heptàgon regular el mètode típic ja és diferent, pareix prou més el·laborat i inclús potser no arribem a entendre la raó per la qual funciona. De fet podríem qüestionar-nos si el mètode és exacte o si en realitat estem fent un heptàgon regular de manera aproximada. Per tant la qüestió podria ser la següent: “És possible realitzar un heptàgon regular únicament amb regla i compàs?“.

La resposta a aquesta pregunta és ja coneguda des de fa prou temps i és la següent: “No es possible“. Tampoc és possible realitzar un eneàgon regular i altres construccions (entre les que caldria destacar la quadratura del cercle, la trisecció de l’angle i la duplicació del cub), però un dels majors èxits del gran Matemàtic Gauss (conegut com al Príncep de les Matemàtiques) va ser veure que el cas de l’heptadecàgon regular sí era possible, cosa que certament no pareix massa important, i més comparant-ho amb totes les coses que Gauss va aportar, que són moltíssimes i de molt alt nivell. Però la realitat és que Gauss va trobar la forma de realitzar l’heptadecàgon regular amb regla i compàs en 1796, quan només tenia 19 anys i va suposar probablement l’avanç més important en 2000 anys respecte a l’estudi dels polígons regulars. Per cert, pareix que gràcies a aquest descobriment va elegir estudiar matemàtiques en lloc de filosofia, cosa que va suposar un fet molt important per a les Matemàtiques.

Ací us mostre la construcció de l’heptadecàgon regular:

Curiositats matemàtiques: L’aniversari de Cheryl

En aquesta entrada vaig a parlar d’un problema matemàtic que m’han comentat unes alumnes i que pareix que està rodant ara per Internet.

El problema consisteix en trobar la data de l’aniversari de Cheryl entre una llista de possibilitats i on dues persones (Albert i Bernard) únicament disposen d’informació parcial.

És un problema que es trobaria dins d’una branca que podríem denominar com de “Coneixement comú”, que a partir de posar informació en comú, però sense fer-ho de forma explícita, podem obtindre dades importants que ens permeten resoldre el problema.

Us he fet un vídeo amb la solució. Espere que s’entenga correctament. Us l’enllace a continuació.

 
Per cert, si a algú li interessa, hi ha un llibre denominat “Locos por las Matemáticas” de l’autor Ian Stewart que en el primer capítol fa menció d’aquests tipus de problemes, encara que presenten una dificultat un poc superior (però tampoc molta més) al problema de l’aniversari de Cheryl.

Vídeos interessants: Vi Hart

Us passe un enllaç on podreu trobar vídeos sobre temes curiosos de matemàtiques. La majoria dels vídeos són molt interessants. Estan en anglés (em pareix que només el primer està traduït) però podeu posar subtítols per a entendre’ls millor.

Enllaç

L’autora dels vídeos s’anomena Vi Hart i té un canal en Youtube pareix ser que de molt èxit (alguns dels seus vídeos tenen milions de visites, de fet el vídeo d’Hexaflexagons té pràcticament 6 milions de visites). Es defineix com una matemúsica i la veritat és que dibuixa i canta molt bé, a més és prou peculiar.

Us anticipe que parla prou ràpid. Espere que us agraden.

Curiositats matemàtiques: Existeixen infinits nombres primers

Sabeu el que són els nombres primers?

Es defineixen com aquells nombres naturals distints del número 1 de manera que únicament tinguen com a divisors el número 1 i ells mateix. La resta de nombres naturals s’anomenen compostos, però el número 1 no es considera ni primer ni compost (fa prou temps enrere sí que es considerava primer, però a dia de hui ja no es considera per conveniència, ja que permet que els enunciats de moltes proposicions siguen més senzills, en particular el Teorema Fonamental de l’Aritmètica).

Si comenceu a calcular els nombres primers trobareu que són els següents:

2, 3, 5, 7, 11, 13, … i aniríem descobrint-ne més. De fet la següent imatge mostra els nombres primers menors que 100.

Nombres primers

Nombres primers

Però la pregunta és: quants nombres primers existeixen?

La resposta a aquesta pregunta és que són infinits i la primera demostració, que és la que us presente a continuació, és d’Euclides (matemàtic grec (325 aC – 265 aC) molt famós sobretot pels 13 llibres que componen l’obra Els Elements i que han sigut una referència obligatòria durant uns 2000 anys per a molts estudiants. De fet és el segon llibre més editat de la història):

Suposem que la quantitat de nombres primers fóra finita, per exemple, que tinguérem únicament k nombres primers. Si els anomenem des del més menut fins el major, podríem escriure’ls de la següent manera:

p1, p2, p3, …, pk (en realitat tindríem p1=2, p2=3, p3=5, …)

Ara construïm el nombre p1·p2·p3·…·pk+1, que no hauria de ser primer donat que no pertany a la llista dels nombres primers que hem suposat que existien.

Però fixem-nos, si dividim aquest nombre entre p1 no ens donarà una divisió exacta, tampoc si el dividim entre p2 i de fet tampoc si el dividim entre qualsevol dels nombres primers que havíem suposat que existien.

Per tant, acabem de crear un nombre que també hauria de ser primer si únicament existiren eixos k nombres primers. I com eixe nombre creat no està en la llista dels k nombres primers hem arribat a una contradicció, i podem concloure que la quantitat de nombres primers és infinita.

Nota important: La prova d’Euclides NO és un mètode per a generar nombres primers, de fet obtindre nombres primers molt grans és una tasca extremadament complicada i si poguérem conéixer un mètode per a obtindre ràpidament si un nombre és primer o no, podríem posar en risc la seguretat d’Internet, ja que es troba fonamentada en la factorització de nombres amb factors primers extremadament grans.

La mostra que la prova d’Euclides no genera sempre nombres primers es pot veure amb aquest exemple:

2·3·5·7·11·13+1 = 30 031

que no és primer, ja que és múltiple de 59 (59·509 = 30 031).

Fixeu-se que aquest fet no contradiu la prova d’Euclides, encara que inicialment ho parega.

Per cert, aquells que pensen que és fàcil veure si un nombre és o no és primer, que pensen si el següent senzill nombre és primer:

104 729

Supose que us serà impossible sense l’ajuda d’Internet. Imagineu ara un nombre que tinga 100 xifres, o un nombre de 100 000 xifres. Amb nombres tan grans ni tota la potència de càlcul de tots els ordinadors del món seria suficient per a realitzar-ho en un temps raonable. Imagineu si tinguérem un nombre amb un googol o amb un googolplex de xifres.

Espere que s’haja pogut entendre. En cas contrari ja m’ho comenteu i intentaré escriure-ho d’una manera més clara.

Curiositats matemàtiques: El tamany dels folis

Estem acostumats a escriure en folis que tenen un tamany determinat, i que sempre és fixe. Si calculeu les dimensions són 210mm x 297mm.

La qüestió és: Per què és així?

Es podria contestar simplement que es tracta d’unes mesures estàndard i que és així i punt, però probablement no ens quedem satisfets amb eixa resposta. Si ens anomenen que eixes mesures són les definides per la norma ISO 216, que prové de la norma DIN 476, potser ens aporte més informació, però ens quedem encara amb el dubte de per què eixes dimensions en particular.

El tamany d'un foli

Anem a intentar descobrir-ho :):

Els folis que nosaltres utilitzem pertanyen a la Serie A de la norma ISO 216 i molta gent coneix el format com a DIN A4. Però també podem conéixer altres formats com DIN A3, DIN A5, DIN A2, … (què significaran?).

La qüestió és que es va prendre com a format DIN A0 un full amb una superfície determinada, en concret \displaystyle 1 m^2 , i d’unes mesures amb la característica que si dobles el full per la meitat obtens de nou que les mesures del full estan en la mateixa proporció que les originàries, és a dir:

x=\mbox{ costat llarg }
y=\mbox{ costat curt }

\displaystyle \frac{x}{y} = \displaystyle \frac{y}{\frac{x}{2}}

Com podeu observar, tenim una equació amb dues incògnites. Però recordem que si estem tractant amb el DIN A0, la superfície ha de ser  1 m^2 , i per tant (costat llarg)·(costat curt) = 1 i ja tenim un sistema d’equacions amb dues equacions i dues incògnites i encara que no és un sistema lineal, és de fàcil resolució.

A aquells que intenteu resoldre’l, ací teniu les mesures dels diversos tamanys de la norma:

DIN