Reglets de Cuisenaire / Regletas de Cuisenaire

Quan parlem dels reglets de Cuisenaire fem referència a un material molt interessant per tractar les operacions aritmètiques bàsiques amb els nombres naturals (suma, resta, multiplicació i divisió). A banda també és un material interessant per visualitzar i entendre l’ordre numèric, comparacions, descomposicions, introduir el sistema posicional decimal, relacionar les diferents operacions, etc.

Cuando hablamos de las regletas de Cuisenaire hacemos referencia a un material muy interesante para tratar las operaciones aritméticas básicas con los números naturales (suma, resta, multiplicación y división). A parte también es un material interesante para visualizar y entender el orden numérico, comparaciones, descomposiciones, introducir el sistema posicional decimal, relacionar las diferentes operaciones, etc.

El que anem a fer en primer lloc és presentar els diferents reglets en la següent imatge.

Lo que vamos a hacer en primer lugar es presentar las diferentes regletas en la siguiente imagen.

dav

Com es pot observar, tenim 10 reglets diferents, cadascun d’ells d’un color diferent i d’una longitud concreta. Per exemple, el reglet que (habitualment) representa el 4 (el de color rosa) té una longitud equivalent a 4 vegades la del reglet que (habitualment) representa l’1 (el de color blanc) o 2 vegades la del reglet que (habitualment) representa el 2 (el de color roig). De fet, els que utilitzarem tenen cadascun d’ells la mateixa longitud en centímetres que el seu valor habitual.

Como se puede observar, tenemos 10 regletas diferentes, cada una de ellas de un color diferente y de una longitud concreta. Por ejemplo, la regleta que (habitualmente) representa el 4 (la de color rosa) tiene una longitud equivalente a 4 veces la de la regleta que (habitualmente) representa el 1 (la de color blanco) o 2 veces la de la regleta que (habitualmente) representa el 2 (la de color rojo). De hecho, los que utilizaremos tienen cada uno de ellos la misma longitud en centímetros que su valor habitual.

L’ús dels reglets anirà exposant-se en les diferents seccions. L’objectiu d’aquesta primera entrada és construir-los de manera senzilla amb materials comuns.

El uso de las regletas irá exponiéndose en las diferentes secciones. El objetivo de esta primera entrada es construirlos de manera sencilla con materiales comunes.

El que necessitarem serà un regle, tisores, colors i cartolina blanca (també podria ser paper, però convé un material un poc més resistent).

Lo que necesitaremos será una regla, tijeras, colores y cartulina blanca (también podría ser papel, pero conviene un material un poco más resistente).

El resultat abans de retallar podria ser paregut al de la següent imatge. Per cert, convindria fer-ne uns quants de cada tipus (sobre 10).

El resultado antes de recortar podría ser parecido al de la siguiente imagen. Por cierto, convendría hacer unos cuantos de cada tipo (sobre 10).

dav

Ànim amb la construcció (si no els teniu ja). Potser caldrà invertir uns 20 o 30 minuts per fer-ne diversos de cada tipus.

Ánimo con la construcción (si no los tenéis ya). Quizá hará falta invertir unos 20 o 30 minutos para hacer varios de cada tipo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s