Nova adreça: mardemates.com

A partir d’ara el Blog té una nova adreça. He adquirit el domini http://www.mardemates.com, de manera que ja no cal entrar escrivint al navegador http://www.mardemates.wordpress.com. Únicament amb mardemates.com és suficient.

D’aquesta manera és més senzill de recordar 🙂 i probablement és el nom apropiat, respectant el seu origen.

Per cert, estic pujant diversos vídeos de 4t i de 1r d’ESO. En breu estaran disponibles de manera completa el Tema d’Equacions, Inequacions i Sistemes de 4t d’ESO i el Tema de Nombres Enters de 1r d’ESO en les seccions corresponents. Espere que li puguen ser d’alguna utilitat a algú.