“Aprendiendo matemáticas con los grandes maestros” de Vicente Meavilla

“Aprendiendo matemáticas con los grandes maestros” és un llibre molt interessant pel seu enfoc. Ha sigut escrit pel professor Vicente Meavilla, que és també autor d’altres llibres (els que jo tinc són “La sinfonía de Pitágoras”, “El lobo, la cabra y la col”, “¿Cuánto vale la X?”, “Esto no estaba en mi libro de matemáticas”, “Matemática Sagrada” y “Siete ancianos van a Roma”) que també són molt interessants i que comentaré en breu.

9788492924134

El llibre està estructurat per capítols que tenen com a representant a cada autor o “mestre” i estan ordenats per ordre cronològic, cosa que sempre és interessant per a saber ubicar als diferents matemàtics i en quin moment van introduir els avanços que van aconseguir.

Cada capítol comença presentant una mínima biografia del matemàtic concret i posteriorment presenta alguns resultats aconseguits per eixe matemàtic, respectant els treballs originals, cosa que no sempre és típica, i és probablement el toc diferenciador que té aquest llibre.

També presenta un element diferenciador respecte a altres llibres gràcies a la incorporació en cada capítol d’exercicis (sobretot encarats a Secundària) relacionats amb els treballs i resultats de cada matemàtic. I inclús va més enllà, ja que exposa diferents maneres d’incorporar eixos exercicis a l’aula.

L’enfoc del llibre permet al lector identificar els temes que es podrien considerar importants en matemàtiques en cada època i el que és més important, conéixer les ferramentes per a “atacar” cada problema en el moment concret en què es va tractar. És una perspectiva que en general la gent mai considera, ja que des del nostre punt de vista (disposant ja de moltes ferramentes, algunes d’elles molt potents) alguns problemes poden resultar relativament senzills. És curiós veure que sense eixes ferramentes les coses poden no ser massa fàcils.

Els autors que presenta junt a la temàtica de cada capítol són:

 1. Euclides. Teorema de Pitàgores
 2. Abraham bar Hiia. Equacions de 2n grau
 3. Leonardo de Pisa. Ternes pitagòriques
 4. Simon Stevin. El·lipses
 5. Descartes. Geometria analítica
 6. Fermat. Paràbolas, hipèrboles i progressions
 7. Pascal. Triangule de Pascal
 8. Newton. Àrees
 9. L’Hôpital. Límits
 10. Saunderson. Àlgebra
 11. Maclaurin. Regla de Cramer
 12. Euler. Progressions
 13. Simpson. Problemes de segon grau
 14. Clairaut. Volums
 15. Maria Agnesi. Versiera
 16. Laplace. Probabilitat
 17. Cauchy. Diferenciaciabilitat
 18. Briot y Bouquet. Resolució gràfica d’equacions
 19. Rouché. Sistemes lineals

Cada capítol és independent i per tant es pot seguir qualsevol ordre. No obstant, en un llibre ordenat cronològicament, des del meu punt de vista, és millor respectar l’ordre escollit per l’autor.

Espere, si el llegiu, que el trobeu com a mínim, interessant.