Pàgines d’ESO i Batxillerat

He llevat les pàgines d’ESO i Batxillerat.

Intentaré, en la mesura que puga, reestructurar els continguts i posar materials que puguen ser d’utilitat. Probablement l’estructura canvie fent que no siguen pàgines de nivells educatius concrets, sinó pàgines d’àrees temàtiques, com per exemple Àlgebra, Geometria, Probabilitat, Estadística, Anàlisi, etc. De tota manera, en cadascuna d’aquestes pàgines s’estructuraran els continguts per nivells educatius.