Un problema de sistemes lineals un poc més difícil

A continuació us mostre un problema d’edats que he posat en un examen com a problema especial. La seua dificultat és major a la dels típics problemes de sistemes lineals.

Us passe l’enunciat per si voleu intentar resoldre’l abans de mirar el vídeo:

 

Si el meu germà té ara 5 vegades l’edat que jo tenia quan ell tenia la meua edat, i sabem que ara té 10 anys més que jo, fa quants anys tenia jo la meitat de l’edat del meu germà?