Tretzé repte: Informació redundant

El repte que us plantege a continuació està relacionat amb la numeració del DNI, en particular amb la lletra del NIF.

Heu de saber que si sabem el número del DNI, podrem calcular la lletra, ja que la lletra es calcula a partir de les xifres del DNI. Es calcula de la següent manera:

– Dividim el número del DNI entre 23.
– Agafem el residu i li assignem en funció del residu, la lletra corresponent seguint la relació que es mostra a continuació:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T R W A G M Y F P D X B N J Z S Q V H L C K E

Les qüestions del repte són les següents:

1. Imagineu que trobem un NIF amb el següent número i lletra:

200_0123K on el guionet baix és una xifra que s’ha borrat. Quina xifra podria ser?

2. Si el número de DNI és de 8 xifres, és possible trobar algun DNI on al variar una única xifra tinga la mateixa lletra? (és a dir, que amb dos valors diferents en una determinada xifra del DNI tingam la mateixa lletra). Seria possible que posant tres valors distints en una determinada xifra s’obtinga la mateixa lletra? I si el DNI fóra de 20 xifres, seria possible?

Ànim i sort.