Equacions de primer grau (amb parèntesis i denominadors)

A continuació us mostre un vídeo de resolució d’una equació de primer grau que presenta parèntesis i denominadors.

La solució es presenta pas a pas de manera que puga visualitzar-se el mètode complet, que consisteix en els següents passos:

– Llevar els parèntesis realitzant els productes oportuns.

– Calcular el valor del mínim comú múltiple (mcm) dels denominadors.

– Expressar tota l’equació amb el denominador comú calculat (modificant adequadament els numeradors).

– Llevar els denominadors tenint en compte si s’han de modificar alguns signes.

– Passar les x a un costat i els nombres a l’altre.

– Aïllar x i simplificar.