Preparació de les Proves Cangur

Les Proves Cangur són unes proves matemàtiques per als nivells de 3er d’ESO fins a 2on de Batxillerat, de manera que la prova de Nivell 1 és la corresponent a 3er d’ESO i la de Nivell 4 és la de 2on de Batxillerat.

Amb esforç tot és possible

Totes les proves tenen la mateixa estructura, que és la següent:

Un total de 30 preguntes amb format de prova de test amb 5 opcions per a cadascuna de les preguntes on només una resposta és la correcta. Les preguntes estan organitzades per dificultat, de manera que apareixen 10 preguntes de 3 punts, 10 preguntes de 4 punts i 10 preguntes de 5 punts. Si no es contesten no lleven puntuació, però si es contesten de manera incorrecta suposen una puntuació negativa de la quarta part dels punts de la pregunta.

Tots els participants comencen amb 30 punts (això es fa de manera que si uno contesta totes les preguntes incorrectament obtindrà una puntuació final de 0 punts) i la puntuació màxima és de 150 punts, que no és senzilla d’obtindre.

La duració de la prova és de 75 minuts, de manera que s’ha d’anar relativament ràpid.

De manera orientativa, una bona aproximació al que estaria bé aconseguir és dedicar 1 minut per a cada pregunta de 3 punts, 2 minuts per a cada pregunta de 4 punts i 3 minuts per a cada pregunta de 5 punts, tenint 15 minuts per a poder comprovar o finalitzar l’examen amb més calma.

La major part de les preguntes es poden fer de manera prou ràpida i de fet si una pregunta us costa més de 5 minuts és perquè probablement es pot fer d’una altra manera. També és típic ajudar-se de les respostes per a resoldre la pregunta de manera més ràpida, ja que algunes respostes es poden descartar fàcilment.

Us deixe a continuació una prova de Nivell 1 (3er d’ESO). Aniré posant una prova cada setmana i si les intenteu podríeu comentar les preguntes que us han costat massa temps o que directament no sabeu i us puc donar alguna indicació per a aconseguir resoldre-les. També us pose les solucions de la prova.

nivell1_2014 (em pareix que és la versió de les Proves en Catalunya. La diferència respecte a les Proves que vosaltres trobareu és pràcticament inexistent, ja que només canviarien algunes paraules puntuals si no són massa comunes en valencià).

Les solucions (sense explicació) d’eixa prova les podeu trobar ací

Si voleu anar fent més proves, podeu visitar aquesta pàgina i seleccionar l’any i descarregar els enunciats de les proves del vostre nivell (1 per a 3er d’ESO). També estan les solucions, però no estan explicades.

Ànim i recordeu que si guanyeu algun dels premis, compartir és molt gratificant 😛 🙂