Dotzé repte: Reordenant

En aquest repte l’objectiu és reordenar els nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que es troben ordenats de major a menor i posar-los ordenats de menor a major, com es pot veure en la següent imatge:

Reordenació

Reordenació

Només tenim dos moviments permesos:

– Un nombre es pot moure a la casella del seu costat si està buida.

– Un nombre pot botar a un altre (com en el joc de les dames) si la casella a la que bota està buida.

De fet, seguint aquestes regles només podem elegir entre dos moviments inicials, o el 6 es mou a la casella buida del seu costat, o el 5 bota al 6 per a ocupar la casella buida.

El repte consistirà en trobar quina és la mínima quantitat de moviments necessària per a aconseguir posar els nombres en l’ordre de menor a major.

I si aconseguiu obtindre la quantitat mínima quan tenim 6 nombres, també seria interessant obtindre la quantitat mínima quan tenim n nombres, és a dir, obtindre una fórmula en funció del valor n.

Ànim i sort.