Pista per al repte de “El País”

Us vaig comentar que faria una entrada referent a temes bàsics de probabilitat donat que el repte que es proposava en “El País” tenia com a temàtica la probabilitat. No obstant, encara que el repte és de probabilitat, únicament la requereix en l’etapa inicial de plantejament del problema. De fet es tracta més bé d’un problema de productes de nombres naturals.

Per aquesta raó us proporcionaré la pista inicial que us permetrà l’atac del problema, però ja sabeu, finalitzar-lo i presentar la solució al concurs serà cosa vostra.

Anem allà:

Tenim un cert nombre de boles blanques, que denotarem per “b” i una quantitat total de boles que denotarem com “N”.

La probabilitat de traure dues boles blanques és 1/2, és a dir:

\frac{b}{N} \cdot \frac{b-1}{N-1} = \frac{1}{2}

Ara només us queda saber quins valors han de ser b i N de manera que aquesta igualtat siga possible. Per cert, recordeu que N és com a màxim 20.

Ànim i a guanyar el premi 🙂