Solució al sisé repte

Ací teniu la imatge que ens proporciona la solució al sisé repte.

La millor carretera (Punt de Fermat)

La millor carretera (Punt de Fermat)

El sabó és molt ràpid trobant aquest tipus de solucions 🙂

De fet la capa de sabó tendeix a ocupar la menor superfície unint els 4 punts.

El detall es troba en veure que els angles que forma el sabó són de 120º.

Una vegada vist aquest detall és una qüestió senzilla aplicant el teorema de Pitàgores o trigonometria que la longitud de la carretera serà aproximadament:

27,32km