Quart repte

  • Nivell de dificultat orientatiu (1-10): 5
  • Coneixements previs: Suma de nombres naturals

En aquest repte hem d’intentar trobar el màxim i el mínim valor que podem aconseguir com a última tirada, omplint amb nombres i seguint unes determinades regles, el següent tauler:

Tauler 3x3

Tauler 3×3

Les regles són molt senzilles:

– Has de fer un recorregut complet pel tauler, passant per cadascuna de les caselles una única vegada.

– La primera casella és qualsevol de les del tauler i s’ha d’omplir amb el número 1.

– Des d’una casella només podem anar a una altra que estiga en contacte amb ella (el contacte pot ser horitzontal, vertical o diagonal).

– El valor de la casella que anem a omplir serà la suma de les caselles que estiguen en contacte amb eixa (tenint en compte que si una casella no té res, es considera un zero).

El repte serà arribar a l’última casella amb el màxim valor possible i amb el mínim valor possible.

T’atreviries també amb un tauler 4×4?

Podeu comentar els resultats que aneu obtenint o si alguna regla d’omplir el tauler no està clara.

Ànim i sort amb el repte.