Curiositats matemàtiques: Googol vs Googolplex

Anem amb els nombres Googol i Googolplex.

Googol vs Googolplex

Googol vs Googolplex

1 Googol és, en el sistema decimal, la xifra 1 seguida de cent xifres 0.

Podries pensar en alguna quantitat física que supere a un Googol?

Pensem per exemple en el nombre d’àtoms de l’Univers conegut. Quants àtoms creus que conté? Més que 1 Googol?

Ara bé, si volem escriure’l desenvolupat, i tardem un segon per a escriure cada xifra, tardarem 101 segons, és a dir, podrem escriure’l en menys de 2 minuts.

Passem ara al número conegut com a Googolplex, que és la xifra 1 seguida d’un Googol de xifres 0.

Quant de temps necessitaries per escriure’l si tardes un segon per a cada xifra?

Quants googols cabrien en un googolplex?

Si intentes contestar aquestes preguntes veuràs que un googolplex és extremadament gegant, però de totes maneres, insignificant si el comparem amb el concepte de l’infinit (inclús tractant-se del menor dels infinits).

Per a qualsevol dubte, no dubteu en comentar.