Solució al segon repte

La solució del segon repte és que 1200! acaba en 298 zeros.

Podem trobar aquest resultat pensant que obtindre un zero al final d’un nombre enter és equivalent a multiplicar per 10, és a dir, a tindre un factor 2 i un factor 5.

Per tant, donat que els factors 2 són més nombrosos en el número 1200!, només caldrà calcular quants factors 5 té 1200!

Per a comptar quants factors 5 farem la següent suma:

– Quantitat de nombres que tenen almenys un factor 5

1200:5 -> 240

– Quantitat de nombres que tenen almenys dos factors 5

240:5 ->48

– Quantitat de nombres que tenen almenys tres factors 5

48:5 -> 9

– Quantitat de nombres que tenen almenys quatre factors 5

9:5 -> 1

Per tant, tenim en total 240+48+9+1 = 298 factors 5.

De fet, si voleu comprovar els factors de 1200! podeu utilitzar wolframalpha (http://www.wolframalpha.com/input/?i=factors+of+1200%21)