Solució al primer repte

La qüestió és trobar quines xifres ha de tindre cadascuna de les cares dels daus.

Donat que hem de representar els números 11 i 22, segur que les xifres 1 i 2 estaran als dos daus. D’una altra banda, la xifra 0 també haurà d’estar als dos daus, ja que necessitem poder representar 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09. Per tant, els dos daus tindran les xifres 0, 1 i 2. Falta decidir les altres tres xifres que han d’estar als daus.

Si heu intentat resoldre el problema, dóna la sensació que no serà possible aconseguir-ho, ja que ens falta una xifra per posar.

No obstant, sí que es pot aconseguir, gràcies a què existeixen dues xifres que es pareixen molt. La pròpia imatge del repte donava una pista important. El 6 i el 9 poden ser representats per un mateix símbol. De fet podem agafar un dau amb les xifres 0, 1, 2, 3, 4 i 5, i l’altre dau amb les xifres 0, 1, 2, 6, 7, 8 i d’aquesta manera podrem aconseguir representar qualsevol dia del mes.

Per exemple, si volem representar el dia 9 només necessitem posar el 0 del primer dau i el 6 girat del segon dau.