Pistes per als dos primers reptes

Ací us deixe unes pistes que poden ser d’utilitat si voleu trobar la solució als dos primers reptes.

Primer repte: Fixeu-se bé en la imatge. La clau del repte està en les xifres que en ella apareixen.

Segon repte: Penseu en els factors que produeixen un zero al final d’un nombre enter. Només haureu de comptar el factor amb menor quantitat d’aparicions.

Sort i ànim.