Segon Repte

  • Nivell de dificultat orientatiu (1-10): 4
  • Coneixements previs: Descomposició en factors primers

El factorial d’un nombre enter positiu n es representa per n! i es defineix com el producte de tots els enters positius des d’1 fins a n, és a dir, n·(n-1)·…·2·1

Per exemple tenim:

  • 1!=1
  • 2!=2·1=2
  • 3!=3·2·1=6
  • 4!=4·3·2·1=24
  • 5!=5·4·3·2·1=120

L’objectiu d’aquest repte és descobrir en quants zeros finalitza el nombre 1200!

Un final de zeros

Un final de zeros

Creus que seran molts zeros?

Ànim i sort amb el repte.